Samoajan lupaus

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa samoajan ihanteita ja olla avuksi toisille.

Samoajan ihanteet

kunnioittaa toista ihmistä
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
olla luotettava
rakentaa ystävyyttä yli rajojen
tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
kehittää itseään ihmisenä

Samoaja on 15-17 -vuotias partiolainen. Samoajavartio koostuu 4-12 partiolaisesta. Samoajavartionjohtajana toimii samoaja vertaisjohtajana. Vartionjohtajalla on tukenaan aikuinen luotsi.

Samoajaohjelma kestää kolme vuotta. Ohjelma koostuu pakollisista aktiviteettiryhmistä varusteista ja viidestä vapaavalintaisesta aktiviteettipaketista (=varustepaketti), josta kustakin paketista tehdään vähintään yksi aktiviteetti vuodessa. Olennainen osa ohjelmaa on ryhmänjohtajakoulutus ja johtamisharjoittelu.

Samoaja voi toimia tarpojaryhmän vetäjänä tai oman samoajaryhmänsä vertaisjohtajana. Samoajaryhmän johtajan ei tarvitse olla koko ajan sama vaan samoajaryhmä voi vaihdella johtajaa, jolloin useampi saa johtamiskokemusta.

Jokaisen toimintavuoden jälkeen samoajavartio pitää "evästauon", jonka aikana vartio rakentaa yhdessä luotsin kanssa tulevan vuoden toimintakalenteria ja valitsee ryhmää kiinnostavat aktiviteetit.

(lähde http://toiminta.partio.fi/)