Vaeltajan lupaus

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa vaeltajan ihanteita ja olla avuksi toisille.

Vaeltajan ihanteet

kunnioittaa toista ihmistä
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
olla luotettava
rakentaa ystävyyttä yli rajojen
tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
kehittää itseään ihmisenä
etsiä elämän totuutta

Vaeltaja on 18-22 -vuotias partiolainen. Vaeltajaryhmä muodostuu 3-5 vaeltajasta. Vaeltajavartiossa vaeltajat toimivat vuorollaan vartionjohtajana ja vaeltajien tukena on aikuinen luotsi.

Vaeltajaohjelma on nelivuotinen ikäkausi ja se jakautuu 33 aihealueeseen, keskellä ikäkautta suoritettavaan Suomi-projektiin sekä ikäkauden päättävään ulkomaan projektiin (katso Vaeltajien ulkomaanprojektiopas). Aihealueista valitaan ainakin yksi aktiviteetti kustakin. Tämän jälkeen suunnitelmissa olevat aktiviteetit, osallistumiset piiri- ja keskusjärjestöjen tapahtumiin sekä edellä mainitut kaksi projektia aikataulutetaan omaan vaelluskarttaan. Vaeltajaohjelman rakentaa siis jokainen vaeltaja itse ja vaeltajavartion jäsenillä voi olla kartoissaan toisistaan poikkeavat aktiviteetit.

Vaeltajat voivat toimia vaeltajavartiossa, jossa yksi vartion jäsenistä toimii vuorollaan vartionjohtajana. Vaeltajavartion toimintaa tukee ja toimintaa opastaa aikuinen vaeltajaluotsi.

(lähde http://toiminta.partio.fi/)